Oppituntien merkityksen kiteytys

Valmennus perustaa kognitiiviseen psykologiaan. Oppitunnit valmistaa sua ymmärtämään yksittäisten vaiheiden merkitys menetelmän kokonaisuudessa.

Etenet lopetussuunnitelman mukaan määrätietoisesti, ja saavutat itsellesi riittävän asenteen lopettaa, luot itse omat muutosohjurisi, joilla kykenet torjumaan toistuvat, mutta hetkelliset mielihalutunteesi tupakkaan.

Jokaisen Oppitunnin aluksi kerron, "mitä opetan ja mitä haluan sun oppivan".

P.S. E-kirja "Iloiset hyvästit tupakalle!" on hyvä apu lähes jokaisella oppitunnilla.

II VALAISTUMINEN

OPPITUNTI 1 - ASENTEEN TARKISTUS

Monille tupakoinnin lopettamisen tavoite nikotiiniriippuvuuden kukistaminen, ei ole täysin selvä! Tupakoinnin lopetusta ei usein myöskään nähdä prosessina eroon tupakasta.

Asenteen määrityksellä ja valmiuden nostamisella mahdollistuu hyvä starttivalmius valmennukseen. Lisäksi saavutetaan selkeämpi kuva tavoitteesta ja parempi tietoisuus omasta tekemisestä, jolloin usko onnistumiseen kasvaa. Tehtävä on haastava ja opettava.

OPPITUNTI 2 - HAITTOJEN TARKASTELU OBJEKTIIVISESTI

Lähes kaikilta tupakoivilta puuttuu nikotiiniriippuvuuden merkityksen ymmärtäminen omaan elämäänsä (vertaa tietoisuus syövästä) sekä ymmärtämättömyys todellisista hyödyistä riippuvuuden voitettua (syövästä paraneminen). Vasta, kun ymmärrät tupakoinnin todelliset haitat elämääsi myöhemmälle iällesi, syntyy sulle aito kiinnostus lopettaa.

Onnistumisessa lopettaa tavoitellaankin tulevia ”palkintoja” eikä lopettamista varsinaisesti. Tehtävästä muodostuu hauska, huomaat omien ajatusten ja ajattelun välisen suuren eron ja merkityksen. Saatat ekaa kertaa eläissäsi vasta ymmärtää todelliset tupakoinnin haitat ja hyödyt, etkä kuten aikaisemmin ”raapaisemalla pintaa” haitoista ja hyödyistä. Karistat naiviuttasi samalla ja ymmärrät paremmin nikotiiniriippuvuuden mekanismia, miten yksinkertaisiakin asioita voi nähdä väärin elämässään.

OPPITUNTI 3 - ARVOT JA NIIDEN ARVOTTAMINEN

Silloin, kun tupakoiminen ja omat arvot ovat ristiriidassa, tulisi omat arvonsa arvottaa uusiksi ja lopettaa tupakoiminen.

Arvojen katsaus mahdollistaa ”oman sisäisen vuorokeskustelun” muistakin muutostarpeista elämässä kuin pelkästään tupakoimisen. Arvojen uusi ”set-up” pysäyttää ajattelemaan elämäänsä syvällisemmin, jolloin henkinen päätös lopettaa kasvaa. Samalla aukeaa henkisyyden kasvun ikkuna. Tehtävässä tulee olla objektiivinen ja oikein tehtynä se on palkitseva. Opit tuntemaan paremmin itseäsi ja todennäköisesti tulet ”uudelleenasettamaan” tavoitteita itsellesi.

III VOIMAANTUMINEN

OPPITUNTI 4 - MUODOSTETAAN OMAT MOTIVAATTORIT

Sun tulee muodostaa selkeä kuva siitä, mitä asiaa tavoittelet lopettaessa. Jos esim. omaat taloudellisen syyn lopettaa, tulee sun nähdä se hyöty, jota tavoittelet (hankkia terveellistä ruokaa, säästää tai sijoittaa, varata lomamatka jne…).

Syyt, miksi tupakasta halutaan eroon kiteyttää lopullisen tavoitteen, jolloin syntyy halu kestävään elämäntapamuutokseen (terveys-, hyvinvointi- ja säästötavoitteet). Tehtävässä pääset aktivoimaan luovan puolen itsestäsi.

OPPITUNTI 5 - PÄÄTÖS LOPETTAMISESTA JA AJANKOHTA ALOITTAMISEEN

Ymmärrys siitä, mitä päätös tarkoittaa omaan elämääsi. Lopetuspäätöksen aikaansaaminen on jo itsessään iso voitto – lupaus sitoutua prosessiin. Kalenteriin ruksattu aika käynnistää prosessin – menetelmän aloitusvaiheen, jolloin jatkuva filosofointi lopettamisesta (vatulointi) päättyy ja tekeminen alkaa, sillä vain tekeminen voi johtaa muutokseen.

Aloittaminen irti tupakasta ei enää pelota, kuten aiemmin, vaan sitä jo hieman odottaa vesi kielellä.

IV VALMISTATUMINEN

OPPITUNTI 6 - MIELIHALUPÄIVÄKIRJA YLLÄPIDON OHJEET JA JAKSON TAVOITESUUNNITELMA

Tupakoiva ei tunnista tunnetilojaan vaan olettaa niiden olevan tupakan puutetta tai jälkiseurausta tupakasta. Mielihalupäiväkirjaa ylläpidetään, jotta opitaan tupakan vaikutukset kehoon ja mieleen eli tupakoidaan tiedostaen. Saat ohjeet jakson ajalle, miten sun tulee toimia.

OPPITUNTI 7 - MIELIHALUPÄIVÄKIRJAN YLLÄPITO 14 PÄIVÄÄ

Tupakoivan ongelma on tupakoida useasti vuorokaudessa ilman tupakan todellista tarvetta, nikotiinivajetta. Mielihalupäiväkirjaa ylläpitämällä tunnistetaan omat skriptit, jolla erotetaan tupakoinnin halun ja tarpeen välinen ero. Välitön käyttömäärien vähentäminen on mahdollinen, samalla riippuvuuden ote heltiää jo hieman.

Mielihalupäiväkirjan ylläpidossa kirjataan jokainen poltettu tupakka ”ylös”, pohditaan ja kirjataan tunnetila ennen ja jälkeen tupakan sekä tupakasta aikaansaatu ”kokemus”. Yksittäinen kirjaaminen itsessään vie aikaasi puolesta minuutista minuuttiin, siis vajaan tai reilun vartin päivässä.

V VAHVISTUMINEN

OPPITUNTI 8 - YHTEENVETO MIELIHALUPÄIVÄKIRJAN TAPAHTUMAT

Mielihalupäiväkirjasta muodostuu faktinen ”todistusaineisto” jolloin mutu tupakasta ei ohjaa enää ajatteluasi. Aikaansaadaan dataa: jatkossa tunnistat tupakoinnin kiertosi (vierotus), erotat tarpeen ja mielihalutunteen sekä alat näkemään väärät uskomuksesi tupakasta vääriksi. ”Aivosi heräävät henkiin!” ja aikaisemmat pelot tupakoinnin lopettamisesta vaihtuu luottavaiseen uskoon päästä eroon tupakasta. Tehtävässä räknäät yhteen kahden viikon tupakointisi.

OPPITUNTI 11 - LUODAAN SKRIPTEILLE MUUTOSOHJURIT

Ongelma on siinä, kun ei osata torjua mielihalutunteita muutoin, kun yrittämällä torjua niitä tahdonvoimalla ja nikotiinikorvikkeilla. Opitaan Muutosohjureilla uusi tekniikka torjua skriptit ja kyetään muodostamaan haluttu skeema eli torjumaan tarve tupakoida.

Havaitaan positiivinen muutos tupakoinnissa ja motivaatio eroon tupakasta kasvaa entisestään. Tehtävässä luot uudet käytännön torjumismekanismit toisin sanoen toimintamallit, miten toimia mielihalutunteen hetkellä siten, että se ei johda tupakalle menoon. Saat tarkat ohjeet, miten sun tulee toimia.

OPPITUNTI 9 - JOHTOPÄÄTÖKSET MIELIHALUPÄIVÄKIRJAN TAPAHTUMAT

Kognitiivisella oppimisella aikaansaadut tulokset ovat tietoa, eivätkä enää oletuksia. Ne edesauttavat tekemään muutoksen (luo uuden suunnitelman vahvistaa aiempaa suunnitelmaa) ja luottamus omaan tekemiseen kasvaa – oppiminen itsestä. Tehtävässä muodostat UUDEN KUVAN tupakasta ja tupakoinnista aikaansaadun konkreettisen datan pohjalta.

OPPITUNTI 12 - MUODOSTETAAN MUUTOSOHJUREILLA UUDET SKEEMAT

Tietoisella minuutilla ja Muutosohjurilla aikaansaadaan uusi Skeema. Opitaan torjumismekanismi pelkästään hyödyntämällä aivoja. Vieroitusoireet ”tuntuvat” vähäisemmiltä tai eivät tunnu lainkaan. Luottamus opittuun, kykyyn torjua mielihalutunteita nousee ja motivaatio eroon tupakasta kasvaa (voittamisen kulttuuri). Tehtävässä valitset itsellesi parhaiten sopivat mallit torjuntaan testaamisesi pohjalta.

OPPITUNTI 10 - OMIEN SKRIPTIEN TUNNISTAMINEN

Mielihalun hetkellä toimitaan tunteella eikä järjellä, harvoin vastustetaan tunnetta vaan oitis antaudutaan sille. Opitaan tunnistamaan omat tupakoinnin skriptit eli halu ja tarve tupakkaan ja tiedetään etukäteen, milloin ja millaisissa tilanteissa normiskriptit syntyvät.

Myöhemmin opittaessa dopamiinitarpeen tyydyttäminen muulla aineella kuin tupakalla, tarve tupakoida vähenee.

VI VALPASTUMINEN

OPPITUNTI 13 - MUODOSTETAAN OMA TAVOITEMAISEMA

Onnistuakseen lopettamisen tavoite tulee olla kristallia! Muodostetaan oma Tavoitemaisema, joka voimaannuttaa. Se tulee nähdä kirkkaana koko prosessin keston ajan, jolloin oppii tavan tavoitella jotain suurta elämässään. Tehtävässä pääset luovimaan.

OPPITUNTI 14 - MUODOSTETAAN OMA MANTRA

Tarvitaan vahvistuttava toimintamalli vaaran hetkellä ja sen jälkeen. Oma Mantra voimaannuttaa. Mantrasta syntyy itselle toimintamalli kaikkiin elämän vaikeisiin hetkiin. Luova tehtävä on tämäkin.

OPPITUNTI 15 - HAUTAJAISSEREMONIAN SUUNNITELMA JA OHJEET

Monilla on edelleen väärä uskomus varapäreestä! Hautajaisseremoniassa viimeistellään valmius aloittaa seuraavana päivänä tupakaton jakso ja minimoidaan retkahduksen uhat. Pysähdytään tiedostamaan tilanne, et ollaan siirtymässä uuteen vaiheeseen elämässä ja että valmennus tulee saattaa onnistuneesti päättöön. Tunne lopettaa vahvistuu ja motivaatio nousee tappiin. Tehtävässä käyt läpi valmiin tehtäväluettelon, varmistat että jokainen tehtävävaihe tulee tehdyksi ennen hoohetkeä.

Kyllä! Haluan vihdoinkin eroon tupakasta.

Haluan tarjouksen e-kirjan "Iloiset hyvästit tupakalle!" ja menetelmän V8-metodi eroon tupakasta

Lähetä tarjous!

Nyt älä vatuloi, tulisko pyytää tarjous vai ei. Klikkaa täppää ja saat tarjoukseni, varaa rauhaisa tovi ja tutustu siihen huolella. Tämä Tietoinen minuutti voi pelastaa elämäsi. Opit sen niksit menetelmässä.

Own picture

Moi, olen Jouko Tapio Tikka...toivottavasti pian uusi valmentajasi!

Totta maar ihmisen on tultava näkyväksi kokiessaan et on selkeä syy sille. Olen iteroinut itseni eroon tupakasta, kirjoittanut kokemukseni kirjaksi ja luonut menetelmän eroon tupakasta. Tämä on vaatinut multa valtavasti tietoa neuropsykologiasta ymmärtääkseni nikotiiniriippuvuuden mekanismeja. Ymmärtää siis ihmisen aivoja: tupakan välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia säännöllisesti tupakoivan keskushermostoon ja kehoon.

Tulin oivaltaneeksi syyt aikaisempaan tapatupakointiini ja käyttäytymistäni erilaisissa tilanteissa sekä syyt aikaisempiin epäonnistumisiini yrittäessäni lopettaa tupakoinnin. Viimeinen läpimurto menetelmäni syntyyn sain tietoisuustaidoista (mindfulness), jota olen harjoittanut jo useamman vuoden. Syntyi keino torjua tupakan mielihalutunteet tiedostamalla etukäteen milloin ne syntyy, ja miten tilanteessa tulee toimia.

Sun ei tartte kulkea samaa polkua kuin minä: lukea yli 50 kirjaa ihmisen aivoista ja harrastaa mindfulnessia. Valmennan sut eroon tupakasta alle kuukaudessa. Tämä on lupaukseni, menetelmääni saat 100 % täystakuuni.

Nyt on sun vuorosi toimia!

 

P.S. Muista tutustua linkistä lähes corleonemaiseen tarjoukseeni.

Klikkaa lukeaksesi verkkovalmennuksen edut & hyödyt