AIVAN ALUKSI TULEE YMMÄRTÄÄ SYYT AIKAISEMPIIN EPÄONNISTUMISIISI

“Syyt, miksi tupakoinnin lopetusyrityksessä epäonnistutaan”

Yksikään ei haluais epäonnistua, mut niin siinä vaan tuppaa käymään lähes kaikille, jokainen kerta. Kysyttäessä syytä epäonnistuneeseen lopputulokseen, saa mitä erinäköisempiä vastauksia. Totuus on se, että lopetusyrityksistä 99 % on tuhoontuomittuja jo ennen aloitustaan.

Tässä oikeat syyt epäonnistumiseen. Kutsun niitä jatkossa ”kutakin erikseen pilareiksi ja kaikkia yhdessä perustaksi”:

#1 SUUNNITELMA ON PUUTTEELLINEN

(tai sitä ei edes ole ollut, on vain ”menty tunteella” - ilman suunnitelmaa on lähes mahdoton onnistua)

> sun tulee tietää, millainen on hyvä suunnitelma, se tulee selväks sulle myöhemmin

#2 RIITTÄMÄTÖN ASENNE

(asenne ei ole sama asia kuin mieletön tahdonvoima)

> sun tulee tietää, miten rakentuu oikea asenne ja millainen on riittävä sellainen

#3 KYKY TORJUA TUPAKAN MIELIHALUA

(kun ei eroteta tarvetta eikä ole liiemmin tahtoa kyseenalaisteta sitä hoohetkellä, antaudutaan tupakalle edes vastustamatta tunnetta)

> tulee siis oppia kyky torjua mielihalutunteet tupakkaan, opetan sulle keinot miten

#4 YKSINYRITTÄMINEN

(lopetusta yrittävä on pelonsekaisin tuntein onnistumisestaan varhaisesta aloituksesta saakka: tiedonhaussa, päätöksessään, suunnitelmansa läpiviemisessä, vieroituksissaan ja neuvottomuudessaan, kaverin jaksuhalilla pärjää muutaman minuutin, entäs sitten?)

> yksin et hevillä onnistu, tarvitset sekä valmentajan ja valmennusohjelman, jossa sun tekemiset tulee tehdyiksi ja valvotuiksi

"Sulla on mahdollisuus voittaa nikotiiniriippuvuutesi, tavoitteena se voi olla hyvinkin lähellä ja realistinen". Miten, selviää lukemalla eteenpäin.

Frozen one

.

Miten onnistut tupakoinnin lopetuksessa?

"Läpilahot pilarit korvataan uusilla, jotta saadaan perustus kuntoon"

SUN TULEE TIETÄÄ ONNISTUMISEN EDELLYTYKSET:

#1 SULLA TULEE OLLA HYVÄ SUUNNITELMA

Tupakoinnin lopettaminen tulee nähdä ja viedä läpi prosessina. Hyvässä suunnitelmassa lopettaa on toistakymmentä vaihetta, jotka sun tulee tunnistaa ja viedä käytäntöön. Tietoisuus vaiheista ei yksistään sekään vielä riitä, sillä vaiheet tulee johtaa ja valvoa menestykseen, jotka harvoilta onnistuu itse suoritettuina. Vilkaise tätä, jotta kokonaisuus ja kronologia vaiheisiin alkaa hahmottumaan.

#2 JA RIITTÄVÄ ASENNE

Tahdonvoimalla tupakasta eroon yrittävä vähentäessään tupakointinsa määrää kasvattaa samalla vieroitustaan. Kun vieroitukset kasvavat, ajatus tupakasta piirtyy mieleen kasvavalla tahdilla. Asenne muutetaan ajattelun keinoin: rikotaan väärät uskomukset tupakasta, luodaan konkreettinen uusi tavoite tupakattomaan elämään (elämää suurempi tavoite😉) ja sitoudutaan uuteen tavoitteeseen. Tekeminen tavoitteen eteen synnyttää jatkossa motivaation. Uusi määrätietoinen toiminta itseasetettuun tavoitteeseen lisättynä motivaatiopyrskeillä on uusi riittävä asenne.

#3 SEKÄ KYKY TORJUA TUPAKAN MIELIHALUTUNTEET

Kaikista vaateliain pilari on oppia torjumaan mielihalutunteet (tupakoivan skriptit) tupakkaan. Jotta tämä on mahdollista niin ensin tulee opetella tunnistaan ne, jonka jälkeen niille luodaan käytännön tavat toimia (muutosohjurit) mielihalun hetkellä siten, että se ei johda tupakalle menoon. Tämä aikaansaadaan ylläpitämällä Mielihalupäiväkirjaa pari viikkoa. Tupakointisi tänä aikana ei ole pelkästään sallittua vaan vaatimus. Opettelet siis tupakoimaan päästäksesi eroon tupakasta. Mikä paradoksi!

#4 LISÄKSI TARVITSET VALMENTAJAN JA VALMENNUSOHJELMAN

Kaksin ja yhdessä on yleensä mukavampaa kuin yksin. Tukenasi koko prosessin ajan ovat erilaiset kognitiiviset pohdinnat ja tehtävät, jotka palvelevat sua seuraavaan vaiheeseen ja vievät sua määrätietoisesti eteenpäin kohti maalia. Jokainen tietää, että on huomattavasti helpompi oppia uutta, jos joku valmentaa kuin pitäisi itse opetella ja oppia.

Miten kaikki tapahtuu?

"Vahvaan perustukseen syntyy luottamus rakentaa, seuraavaksi tarvitset opit ja ja työvälineet, miten ja millä rakennat!"

MENETELMÄN JA VALMENNUKSEN AVULLA EROON TUPAKASTA

Nyt olemme käyneet läpi, miksi ja miten korjata pilarit. Olemme luoneet siis perustan, jolle on hyvä rakentaa. Kun kyse on tupakoinnin lopettamisesta, olemme käsitelleet yleisimmät syyt epäonnistuneisiin yrityksiin lopettaa, sekä sen, mitä tulisi tietää ja miten tulisi toimia ennen lopettamista.

Siis, miten luoda valmius päätökseen lopettaa ja mitä tulisi oppia, jotta onnistut seuraavassa yrityksessäsi lopettaa. Saat työkalut, joilla voit alkaa rakentaan ja onnistua. Lopuks tarttet vielä työnjohdon valvoon sun edesottamuksiasi, mut sitä ennen sun tulee tehdä päätös aloittamisesta ja viimeistellä sun oma suunnitelmasi.

TÄSSÄ SUN UUDET PILARIT

V8-Metodi eroon tupakasta on kolmen viikon mittainen verkkovalmennuskurssi, joka nimensä mukaisesti sisältää kahdeksan eri osiota. Menetelmässä sun ei tarvitse pähkiä tupakoinnin lopetussuunnitelmaa, sillä se on sisäänrakennettu valmennukseen. Sun ei tarvitse myöskään jumpata asennetta ”ylös ja riittäväksi”, siihen riittää sitoutuminen ja eteneminen valmennuksessa.

Opettelet Mielihalupäiväkirjan avulla tunnistamaan omat skriptisi ja luomaan itse niille omat muutosohjurit sekä opettelemaan niiden käyttöä ennen hoohetkeä, jolloin lopetat tupakoinnin niiden avulla.

Ja lopuksi se neljäskohta…missään vaiheessa et ole yksin ponnistuksessasi. Et tule missään vaiheessa myöskään pitkästymään valmennukseen, koska sulla on joka päivälle tehtäviä, jotka valmentavat sua seuraavaan vaiheeseen menetelmässä. Mun duunini puolestaan on valvoa, että sä pysyt polulla.

* Osio I VALMENTAUTUMINEN on valmennuksen kurssiorientaatio ja ** osio VIII VAPAUTUMINEN on ohjeistus valmennuksen jälkeiseen elämään, joista saat enemmän lisätietoa itse menetelmässä.

* I VALMENTAUTUMINEN: Kurssiorientaatio: 1) Kurssin sisältö: vaiheet, eteneminen, tavoitteet ja viestintä, 2) Aivojen harjaannuttaminen ja kurssin tavoitteen kiteyttäminen, 3) Poikkeuksellinen kuukausi, ** VIII VAPAUTUMINEN: (mm. Palaute- ja arvostelukysely, jäsennumero yhteisöön ja suositusohjelman esittely ja hakuohjeet)

VALMENNUKSEN SISÄLTÖ - VAIHEET JA OPPITUNNIT

Linkistä pääset tutustumaan muiden osioiden (II-VII) valmennussisältöön - Oppitunteihin. Kustakin menetelmän ominaisuudesta seuraa hyöty, josta puolestaan syntyy merkitys kuhunkin vaiheeseen ja valmennuksessa onnistumiselle. Lopulta kaikki yhdessä muodostavat muutoksen.

Kerron sulle myös, mitä seuraisi ilman tätä ominaisuutta (syyt aikaisempiin epäonnistumisiin), jotta asia konkretisoituu sulle paremmin. Olet kaiken aikaa kartalla siitä, mitä eri vaiheet palvelevat muutokseen. Aika kattavan kuvan saat koko menetelmän kehyksestä, kun jaksat lukea jokaisen osion kuvauksen erikseen. Sen se vaatii ja toisaalta, se on aika pieni uhraus sille, että pääsee tupakasta eroon😉.

II VALAISTUMINEN

Osiossa suoritat Voimaannuttavia pohdintoja, valmennus aukeaa asenteen tarkastelulla valmennukseen. Tämä tehtävä haastaa sinut ja tempaa mukaansa valmennukseen.

Lisäksi pohdit tupakoinnin haittoja ja hyötyjä, jotta näkemyksesi asiasta saadaan objektiivisiksi (sisäisessä keskustelussasi vastakkain ovat tiedostamaton mielesi ja tiedostava mielesi) sekä arvotat elämänarvosi uudelleen. Tsekkaus siitä, onko omat arvosi ja tupakointi mitenkään ristiriidassa keskenään

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

III VOIMAANTUMINEN

Voimaannuttavat pohdinnat jatkuvat, nyt luo itsellesi Motivaattorit eroon tupakasta. Pelkkä syy ei yksi riitä eroon tupakasta, tarvitaan peruste(et) syylle.

Voimaantumisosion päättää tärkeä vaihe prosessissa: päätöksenteko lopettaa ja sille suunniteltu ajankohta.

Päätös lopettaa ja lopetuksen aloittamisen ajankohta ovat kaks täysin eri ajankohtaa, molemmat vaativat omat perustelunsa miksi juuri tuo aika olisi itselle

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

IV VALMISTAUTUMINEN

Saat ohjeet Mielihalupäiväkirjan ylläpitoon. Mielihalupäiväkirjan ylläpidolla opettelet tunnistamaan toistuvat tupakoinnin skriptisi, erottaan halun ja tarpeen tupakoida. Lisäksi havainnoit tuntemuksiasi ja mielitilojasi ennen tupakointia ja sen jälkeen. Opit näkemään väärät uskomuksesi tupakasta vääriksi eikä ne sen jälkeen ohjaa ennakkoluulojasi tupakasta. Ymmärrät esim., että tupakkaa rauhoittaa, koska alkanut vieroitus vaatii sitä. Vieroituksen puolestaan aktivoi edellinen tupakka jo hyvin pian poltettuasi sen. Korjaat kaiken aikaa olotilaasi edellisten tupakoiden ja askivuosien takia. Tupakoimaton ei ikinä koe samoja tuntemuksia kuin tupakoiva.

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

V VAHVISTUMINEN

Osion Aistittavat ja oivaltavissa tehtävissä purat Mielihalupäiväkirjan jakson tapahtumat yhteenvedoksi ja johtopäätöksiksi.

Lisäksi Oivaltavissa tehtävissä tunnistat jakson ajalta Skriptisi ja muodostat niille omat Muutosohjurisi, joilla puolestaan luot uuden Skeeman tupakoimisen sijaan.

Tässä osiossa tulee olla hereillä, sillä saat opit siihen, miten torjutaan tupakan mielihalutunteet. Saadulla opeilla kykenet jatkossa harkitsemaan paremmin minkä tahansa valintasi.

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

VI VALPASTUMINEN

Osion Oivaltavissa tehtävissä muodostat omat Tavoitemaisemasi ja Mantrasi.

Viimeisen illan päättää Hautajais-seremonia. Hautajaisissa tuhotaan kaikki se, mikä muistuttaa tupakoinnista. Käyt kaikki asiat läpi huolellisesti erillisen tarkistuslistan mukaan, jotta olet herätessäsi valmis tupakattomaan jaksoon menetelmässä. Tunteet ovat takuulla pinnassa, olet tehnyt ison matkan itseesi viimeisen reilun parin viikon aikana.

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

VII VAHVISTAMINEN

Tästä alkaa tupakaton elämäsi. Havainnoit kaiken aikaa skriptejäsi ja muutosohjuriesi toimintaa. Jokainen torjunta on voitto matkalla savuttomaksi ja ne ruokkii motivaatiotasi.

Aiemmin valmennuksen aikana ansaittu asenne vie sinut perille muitta mutkitta. Sinua ohjaa nyt enemmän tulevat palkintosi kuin aikaisemmat pelot epäonnistumisesta.

Lue lisää: >>> Oppituntien merkityksen kiteytys

MYÖS NÄMÄ ASIAT TULET OPPIMAAN VALMENNUKSESSA:

  • opit ajatusten ja ajattelun eroavaisuuden, huomaat miten paljon teet johtopäätöksiäsi pelkästään tiedostamattoman mielesi johdattelemana
  • milloinkaan tämän jälkeen et enää valmistaudu "isoon muutokseen" luulon ja mutun varassa vaan olet oppinut suunnitelmallisuuden merkityksen onnistumisen edellytyksenä
  • tupakoinnin mielihalun torjumisessa opit "Tietoisen minuutin" keinona torjua jatkossa myös muut vastavat mielihalut, samainen oppi palvelee sua myös kaikessa päätöksenteossa
  • vasta tupakattomana jonkun aikaa kykenee näkemään kaikki palkinnot, joita tulit voittaneeksi vain yhdellä päätöksellä aloittaa tie tupakattomaan elämään...ne löydät jo kirjan viimeisistä luvuista
  • voit aloittaa seuraavan matkasi henkisen kasvusi tiellä: eroon toisesta riippuvuudesta tai saattaa jokin muu unelma elämässä toteen

Olisiko nyt hyvä hetki lopettaa?

”Aika kääriä hihat ja aloittaa muutos, menetelmän ja valmennuksen avulla eroon tupakasta"

LOPETUSPÄÄTÖS KÄYNNISTÄÄ MUUTOKSEN

Pohdi päätöstäsi lopettaa tupakointisi. Tee se tiedostaen, ettei sulla ole oikeasti varaa olla tekemättä sitä, tiedät mihin nykyinen meno johtaa. Älä ihmeessä anna nikotiiniriippuvuuden voittaa sulta elämää vaan sen takia, että olet joskus hairahtanut tupakkaan ja harjaannuttanut aivosi sietämään nikotiinia. Riippuvuus on voitettavissa, ja se on voitettavissa hyvinkin lyhyessä ajassa!

Menetelmä maksaa alle satasen eli miltei saman, joka sulla kuluis röökiin jo valmennusjakson aikana.

VERKKOVALMENNUSKURSSI - V8 METODI EROON TUPAKASTA

Lyhytkestoinen ja vuorovaikutteinen verkkovalmennuskurssi (21 pv), jolla etenet päivittäin ohjelman mukaisesti omaan tahtiisi.

Valmennukseen tulis tuoda mukanasi oppiva asenteesi ja tahtosi sitoutua jaksoon. Lisäksi sun tulee "nollata pääsi" aikaisemmista kokemuksista tupakoinnin lopetusyrityksissäsi. En ole kelpuuttanut valmennukseen mitään "nykyoppeihin" perustuvaa. Itse asiassa en näe edes mitään nykyoppeja, Suomessa on vain kognitiviista vinoumaa, jolla riippuvasiia yritetään auttaa tupakoinnin lopetuksessa. Ei siis ihme, että vain alle viisi prosenttia onnistuu yrityksessään lopettaa tupakointinsa.

Vahvasti suositan, että aloittaisit valmennuksen viikonloppuna tutustumalla rauhassa osion I Valmentautuminen Kurssiorientaatioon, jonka jälkeen varaisit riittävästi aikaa käydä läpi Voimaannuttavat pohdinnat ja niiden tehtävät osioista II Valaistuminen ja III Voimaantuminen. Saat lentävän lähdön ja maanantaina saat ohjeet Mielihalupäiväkirjan täyttöön, jota alat samantein ylläpitämään kahden viikon ajan.

Valmennuksessa teorian osuus on vähäinen. Kaikki oppi on kognitiivista ja suunnattu Oppitunnin tehtävien tekemiseen. Teoriatiedot on sisällytetty e-kirjaan "Iloiset hyvästit tupakalle!", joten sen "opiskelu" on vaatimus menetelmän aloittamiselle. Asiasta innostunut lukija suoriutuu kirjasta helposti muutamassa tunnissa. Myöhemmin kirja on hyvä apuvälinen valmennuksessasi läpikäydessä tehtäviä, jolloin teoria ja kognitiivinen oppiminen kulkevat "käsi kädessä".

ARVO: 98€

Verkkokaupasta löydät lisää tietoa mm. valmennuksen sisällöstä >>> Tutustu lisää!

RAHAT TAKAISIN 100 % TÄYSTAKUU

Täystakuu tarkoittaa nimensä mukaisesti, että saat rahasi takaisin täysmääräisesti, jos valmennukseni ei tuota tavoiteltua tulosta - sun tupakoinnin loppumista. Ainoa ehto on se, että olet sitoutunut tavoitteesesi ja teet päivittäiset tehtäväsi.

Mikäli repsahdukseesi olisi jokin merkittävä syy, * annan sulle mahdollisuuden aloittaa valmennus uudestaan, tällä kertaa veloituksetta. Sulla on ikäänkuin tuplatakuuni!

*Tähän optioon mulla on sitten jo tiukemmat kriteerit...ja paljon keskusteltavaa keskenämme. Aloitamme sieltä, missä mahdollinen virhe syntyi. Uskoakseni löydän sen tehtävien vastauksistasi;)

Tilaamaan tästä!

P.S. Mikäli vieläkin arvelluttaa, tutustu e-kirjan sisältöön alta...

Warranty image
E book cover

E-KIRJA "ILOISET HYVÄSTIT TUPAKALLE!

Johdatus eroon tupakasta - V8-metodiin

Kirja on erinomainen opas, miten valmistautua tupakoinnin lopetukseen. Luettuasi tiedät mm.

  • miten vähän loppuviimein tiesitkään tupakasta ja miten virheelliset käsityksesi haittaavat sua elämää
  • miksi olet aikaisemmin epäonnistunut yrityksissäsi eroon tupakasta
  • mitä tulee tehdä toisin seuraavalla kerralla, mitä keinoja ei tule käyttää onnistuakseen ja miten muutos on mahdollista aikaansaada
  • mitä nikotiiniriippuvuuden voittaminen tulee jatkossa tarkoittamaan

Tulet tarvitsemaan kirjaa tehdessäsi menetelmän tehtäviä. Saat täysmääräisesti satsauksesi kirjaan takaisin lunastaessasi menetelmän lähettämällä verkkokaupan tilausnumeron sähköpostiini.

ARVO: 9,90€


>>> klikkaa ja lue! "E-kirjan opit luku luvulta" (mikä on uuden opin hyöty ja sen merkitys valmennukseen ja koko prosessiin eroon tupakasta ja lopuksi, miten kaikki johtaa tavoittelemaasi muutokseen sun elämässäsi :)

Eroon tupakasta kolmessa viikossa!

Mulla olis sulle diili, itseasiassa kaksikin, joita tarjoaisin corleonemaisesti: "Tarjous, josta et voi kieltäytyä!" Saat huippuedut, jos olet valmis tuottaan myös mulle lisäarvoa: tarvitsen tietämystäsi kokemuksista tupakoinnistasi, aikaisemmista epäonnistuneista yrityksistäsi lopettaa ja riippuvuuden tuntemuksistasi.

"Iloiset hyvästit tupakalle!"

1-2 pv

Aloita lukemalla e-kirjani ja lue se "yhteen pötköön". Nopeimmat selviää reilu satasivuisesta parissa kolmessa tunnissa. Lue avoimella mielellä, mutta oppivasti. Varo takertumasta vielä erityisesti mihinkään yksittäiseen asiaan, sillä ehdit palaamaan kirjaan vielä useasti valmennuksen aikana.

V8-metodi eroon tupakasta

21 pv

Siirry luettuasi välittömästi menetelmän ensimmäisten kahden vaiheen Oppituntien pariin: pohdintoihin ja tehtäviin.

P.S. Muista että tupakoida saat ihan haluamallasi tavalla vielä seuraavan parin viikon ajan. Se ei ole suositus vaan vaatimus ;)

Own picture

Moi, olen Jouko Tapio Tikka...toivottavasti pian uusi valmentajasi!

Totta maar ihmisen on tultava näkyväksi kokiessaan et on selkeä syy sille. Olen iteroinut itseni eroon tupakasta, kirjoittanut kokemukseni kirjaksi ja luonut menetelmän eroon tupakasta. Tämä on vaatinut multa valtavasti tietoa neuropsykologiasta ymmärtääkseni nikotiiniriippuvuuden mekanismeja. Ymmärtää siis ihmisen aivoja: tupakan välittömiä ja pitkäkestoisia vaikutuksia säännöllisesti tupakoivan keskushermostoon ja kehoon.

Tulin oivaltaneeksi syyt aikaisempaan tapatupakointiini ja käyttäytymistäni erilaisissa tilanteissa sekä syyt aikaisempiin epäonnistumisiini yrittäessäni lopettaa tupakoinnin. Viimeinen läpimurto menetelmäni syntyyn sain tietoisuustaidoista (mindfulness), jota olen harjoittanut jo useamman vuoden. Syntyi keino torjua tupakan mielihalutunteet tiedostamalla etukäteen milloin ne syntyy, ja miten tilanteessa tulee toimia.

Sun ei tartte kulkea samaa polkua kuin minä: lukea yli 50 kirjaa ihmisen aivoista ja harrastaa mindfulnessia. Valmennan sut eroon tupakasta alle kuukaudessa. Tämä on lupaukseni, menetelmääni saat 100 % täystakuuni.

Nyt on sun vuorosi toimia!

 

P.S. Muista tutustua linkistä lähes corleonemaiseen tarjoukseeni.