UUTISKIRJE VIIKKO 20/2022

TUPAKOIVA OHJAA LAIVANSA KARILLE 

Laivan kapteenina määrään henkilöstön ja matkustajat uppoamaan kanssani uskaltamatta eläissäni kertoa, että syy uppoamiseen oli minun.  

Laivansa karille olisi saanut ajattaa myös Kristoffer Kolumbus, joka 1500-luvulla rantautui Amerikkaan ja tuli tutustuneeksi tupakkaan tuoden sen matkaltaan Espanjan ja Portugalin satamakaupunkeihin, josta se sittemmin levisi muualle Eurooppaan. Samalla lailla levisi aikoinaan myös musta surma 1300-luvulla tappaen lähes 50 prosenttia sen aikaisesta Euroopan väestöstä.  

Tupakoivan sairaus olisi hyvä kaikkien tietää ja tiedostaa, myös tupakoimattomien. Empatiaa tupakoivaa kohtaan tulee osoittaa varsinkin silloin, jos tietää miksi. Tupakoivan tulisi puolestaan tiedostaa, että tupakoimattomat eivät välttämättä näe ja koe tilanteita siten, miten tupakoivat itse kokevat ne. Tiedostaa siis, miten he toimivat yleensä ja kulloisessakin tilanteessa.  

Tupakoivien tulee hyväksyä se tosiasia, että tekemisellään he ovat tietoisesti tai tiedostamattaan osallisia suureen määrään erilaista väkivaltaa. Ei pidä siis ihmetellä, miksi kanssaihmiset eivät yksinkertaisesti aina siedä tupakoivaa. Tässä yhteydessä tupakoivalla ei tarkoiteta kaikkia tupakoivia − vaan sellaisia tupakoitsijoita − joille tämä kirjoitus aiheuttaa uuden pohdintaa. Eli sittenkin kaikkia, mutta ei kaiken aikaa.  

Tupakanhimo voittaa monin verroin tupakoivan tilannetajun ja empatian. Tupakoiva ei pelkästään näytä poissaolevalta vaan hyvin usein on myös sitä. Tupakoimattoman on joskus vaikeaa ymmärtää, miksi tupakoiva lähtee tupakalle kesken merkityksellisen keskustelun. Syy ei ole persoonassa itsessään vaan nikotiinin aiheuttamassa riippuvuudessa. Keskustelu ei ollut stand by -tilassa sillä kyseisellä hetkellä, se oli ollut sitä jo pitkään tupakoivan keskittymiskyvyn heikkenemisen seurauksena. Tupakoivan kanssaeläjän kannattaa tarkastella tupakoivan kehonkieltä oppiakseen hänen käyttäytymisessään tapahtuvia muutoksia. Tietysti vain sikäli, jos asialla on jokin merkitys, kuten esimerkiksi oman kumppanin riippuvaisuus (häntä kun joutuu tai saa seurata 24/7) ymmärtääkseen sairauden mekanismeja paremmin. ”Kun savolainen puhuu, niin vastuu on kuulijalla.”  

Nikotiinin vierotus alkaa hyvin nopeasti poltetun savukkeen jälkeen. Noin tunnin ajallinen jakso viimeksi poltetusta savukkeesta on tupakoivalle usein hänen ainoat hetkensä päivästä olla jollain lailla ajattelematta tupakointia. Silloin, kun käyttäjän toleranssi eli sietokyvyn lisääntyminen nikotiinille kasvaa suureksi, ajatukset tupakasta ja tupakoimisesta rytmittävät käytännöllisesti katsoen tupakoivan koko valveillaoloaikaa. Nikotiinin määrä veressä tulee pitää jatkuvasti tasolla, johon elimistö (keskushermosto) on tottunut. Toisin sanoen tasolla, johon tupakoiva on sen tupakoinnillaan totuttanut.  

Tupakoitsijalla kuluu aikaa tupakkien hankkimiseen, valmistautumiseen tupakointiin (eli ajatteluun milloin on oikea tauon paikka) ja itse tupakoimiseen. Sätkän polttajat miettivät lisäksi, milloin käärin ja kuinka monta. Kaikki tuo aika on pois joltain merkityksellisemmältä pohtimiselta tai tekemiseltä.  

Näin fyysisen nikotiiniriippuvuuden oheen muodostuu psykologinen tupakkariippuvuus. Tiedostamaton autonomian menetys tupakkaan aiheuttaa tupakoivalle usein tyytymättömyyden tunnetta itseään kohtaan ja paljon tupakoiva ei kohta herkisty edes miettimään moista. Tupakoivalle tyytymättömyydellä ei sillekään aina ole merkitystä, sillä tupakoiminen on korkeampi prioriteetti. Pahaan mieleen tulee tupakoida saadakseen vain lisää pahaa mieltä. Jos tupakoiva tässä kohtaa naurahtaa, että ”kai sitä tupakoidessaankin voi jotain tärkeämpää miettiä”, niin vastaan, että se on juuri syy, miksi tupakoiva tupakoi. Hän ei ole tietoisesti läsnä tupakoimassa: ei nauttimassa tupakasta tai palkitsemassa tupakalla itseään jostain aikaansaamisestaan. Hän on tupakalla likimain samalla lailla, kuin Saarioisten pizza on tehtaan liukuhihnalla. 

Tupakoinnin lopettaminen on prosessi eroon nikotiiniriippuvuudesta. Se ei ole kamppailu lopettamisessa onnistumisesta vaan lyhytkestoinen oppitunti omaan itseensä.

Tutustu “Valmennuksen sisältö: Vaiheet ja Oppitunnit”

>>> lue ja vakuutu!