UUTISKIRJE VIIKKO 15/2022

AIVOSI OVAT AVAIN EROON TUPAKASTA  

Ihmisen elämässä olisi tärkeää osata erottaa käsitteet, ajatukset ja ajattelu. Ajateltaessa näennäisesti ero näyttää selvältä, mutta arjen hetkissä eroa ei välttämättä usein tule huomanneeksi. Kun ihmisen päässä pyörii ajatuksia, hän useasti ajattelee ajattelevansa niitä.  

Todellisuudessa hän ei välttämättä ajattele niistä yhtikäs mitään, sillä hän olettaa tai vain uskottelee itselleen ajattelevansa niitä. Hän siis luulee ajattelevansa. Ajatukset ilmaantuvat ilman tahdonvaraisuutta. Ne ovat kuin pilviä: ne tulevat jostain, muuttuvat alati, ja lopuksi katoavat pois jättämättä taivaalle merkkiäkään vierailustaan. Ne eivät ole ajattelua, koska ne eivät ole tekemistä.  

Ajatuksia on kahdenlaisia: on hedelmättömiä ja hedelmällisiä. Millä tahansa ajanjaksolla mitattaessa suurempi osa niistä on hedelmättömiä. Pysäyttämällä sellaisen huomaat, että ne ovat usein sellaisia, joille harvemmin kykenee synnyttämään suoran vastauksen syystä, että niissä esiintyy usein toinen tai kolmas osapuoli. Ne ovat lähes poikkeuksetta sellaisia, jotka eivät ikinä myöskään tule toteutuneiksi.  

Jos ajatus pitää sisällään kysymyksen, saatat unohtaa sen (ja samassa koko ajatuksen) jo ennen kuin alat edes harkitsemaan asiaa sen kummemmin. Myös vastaukset sellaisiin jäävät usein roikkumaan ilmaan. Tarkkaile niitä, sillä ne ovat usein turhia pelkoja ja huolia.  

Ajatukset voivat olla myös hedelmällisiä pelkoja ja huolia. Ne sinun on helppo tunnistaa, sillä niihin sinä pääset itse käsiksi. Hedelmälliseen huoleen pystyy heti vastaamaan ja ne auttavat sinua ennakoimaan, varautumaan ja valmistautumaan. Nämä ajatukset kumpuavat ihmisen limbisestä järjestelmästä, jotka pitävät sinut valppaana.  

Miksi tupakoin? Miksi olen tehnyt sitä jo kaksikymmentä vuotta? Miksi en ole ikinä lopettanut sitä, ja miksi en lopettaisi nyt? Monet tupakoijat ajattelevat näitä kysymyksiä hyvinkin usein, jos ei ihan päivittäin niin ainakin viikoittain. Yli 80 prosenttia tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin. Heistä vuosittain lähes puolet yrittää lopettaa.  

Suurimmalla osalla tupakoivista on takanaan muutama epäonnistunut yritys, joku saattaa yrittää kahdesti tai useammin vuodessa. Epäonnistuen!  

 

TIEDOSTAMATON MIELI OHJAA TUPAKOIVAN ELÄMÄÄ 

Tupakointi alkaa yleensä kokeiluhalusta, riippuvuuden alkua puolestaan on vaikea määrittää. Itse määritän sen näin:  

“ Riippuvuus syntyy hetkellä, jolloin tupakan aikaansaaman nautinnon vaikutus luo käyttäjässään ensimmäistä kertaa mielihyvää ja sen synnyttämä kokemus seuraavan käyttökerran jälkeen vahvistaa tunteen todeksi.” 

 

Tapatupakointi useille tarkoittaa sitä, että he tupakoivat tiedostamattomalla mielellä, ei niinkään todelliseen tarpeeseen eli nikotiinivajeeseensa vaan heränneeseen haluunsa tupakoida. Kutsun tätä skriptiksi, joka syntyy ihmisen aivojen limbisessä järjestelmässä. Päivittäiskäytöstä valtaosa on skriptien aikaansaamia. Päästäkseen eroon  tupakasta tulee tunnistaa omat skriptinsä ja osata torjua ne toisin kuin tutulla skeemalla, tupakoimalla. 

Eroon tupakasta ei pääse kuin katkaisemalla kaikki mikä kasvattaa riippuvuutta tupakkaan. Kaiken psykologisen ja kaikki fyysisen, tarvittaessa myös sosiaalisen, ainakin vähintään eroprosessin ajaksi.  

Tupakointi ei lopu, mikäli ei pysty päättämään haluaako tupakasta eroon vai ei halua. Päätöksessä ei ole sijaa horjumiselle. Se on kyllä tai ei, ja sen tulee olla vakaa alusta saakka. Se on helppoa, kunhan siihen on vain riittävä syyperuste, ja pystyy pitämään sen selvänä mielessä koko prosessin ajan.  

Yksi suuri osatekijä, miksi tupakasta on ollut vaikeaa päästä eroon, olla saatavilla olevista tiedoista, joita kyllä on saatavilla hyvin, mutta jotka useasti ovat pelkkää yleisinformaatiota. Tiedon paljous on myös ongelmaksi ja varsinkin silloin, kun se on huonoa. Ja valitettavasti tällaista tietoa internet on täynnä, jolloin vaarana on, että hyödyllistä tietoa hakeva luovuttaa. Minkä tahansa tupakasta valistavan asian lukeminen ei ole mielekästä puuhaa etenkään riippuvaiselle, joka ei ole valmis muutokseen.  

Tupakoitsija ei hyödy pelkistä vinkeistä tai keinoista päästäkseen eroon tupakasta. Hän tarvitsee toimivan menetelmän, missä yksinkertaisin ohjein läpikäydä prosessi vaihe vaiheelta.  

 

V8-METODI EROON TUPAKASTA ON 21 PV VERKKOVALMENNUS 

Onnistuneen yrityksen lopettaa tupakointi kulmakiviä ovat hyvä suunnitelma, riittävä asenne, kyky torjua tupakan mielihalua kriittisellä hetkellä ja valmennus yksinyrittämisen sijaan. Kutsun näitä neljäksi pilariksi, jotka yhdessä muodostavat perustan. 

Valmennuksessa laitetaan kuntoon nuo neljä pilaria. Kerron kunkin Oppitunnin alussa, mikä on kyseisen vaiheen merkitys koko valmennuksessa ja mitä opetan ja mitä haluan sun oppivan. Onnistumiseen tarvitset nöyrän oppivan mielen ja sitoutumisen jaksolle.  

Valmennuksessa käydään vaiheet yksityiskohtaisesti Oppitunneittain. Oppitunnit on sisällytetty hyvään suunnitelmaan ja ne kronologisessa järjestyksessä omalla paikallaan. Valmennuksessa oivallat kokemuksistasi käsin paremmin kaikki ne syyt, milloin ja miksi olet aikaisemmin kompuroinut. Opit kaiken aikaa sitä, miten ne tulisi korjata ja itseluottamuksesi onnistumiseen kasvaa päivä päivältä.  

Tutustu “Valmennuksen sisältö: Vaiheet ja Oppitunnit”

>>> lue ja vakuutu!