TUPAKOINNIN LOPETTAMINEN – MITEN HAASTEELLISESTA ASIASTA SAA ERITTÄIN VAIKEAN, HELPOSTI! ENTÄS HELPON?

Tupakoinnin lopettaminen on tilastojenkin valossa vaikeaa, sillä siinä onnistuu vain aniharva. Yrityksessään epäonnistuu 95 %. Listasin kuus syytä, luettueasi et ehkä yhtään ihmettele.  

Vuosittain tupakasta yrittää päästä eroon likimain 250000 henkeä. Luku on suuri, se vastaa lähes puolta vajaasta puolesta miljoonasta suomalaisesta päivittäin tupakoivasta.  

Tykkään leikkiä numeroilla vaikka näillä numeroilla ei pitäisi leikkiä.

Lähes 5000 viikossa tarkoittaa 160 jokainen päivä. Ja nyt ei puhuta yrityskerroista vaan yrittäjistä. Puhutaan ihmisistä, jotka tupakoivat ja tiedostavat, että tupakasta tulisi päästä eroon, sillä se tappaa. Tappaakseen se vaatii sen, että se sairastuttaa sitä ennen.  

Hyvää tässä asiassa on se, että tupakointinsa lopettamista yrittävien luku on suuri. Huonoa puolestaan epäonnistuvien suuri osuus. Miksi tupakasta on niin vaikeaa päästä eroon? Ja miksi noin huonot luvut joka ikinen vuosi yhä uudestaan ja uudestaan? 

SYITÄ EPÄONNISTUMISIIN ON NELJÄ JA NIITÄ YHDISTÄÄ YKSI JA SAMA TEKIJÄ 
 

Epäonnistumisen syyt ovat:

#1 SUUNNITTELEMATTOMUUS, 

#2 RIITTÄMÄTÖN ASENNE, 

#3 KYKY TORJUA MIELIHALUTUNTEITA JA 

#4 YKSIN YRITTÄMINEN. 
 

Näitä neljää yhdistää yksi tekijä, joka vaikuttaa kaikkiin. Se on ASENNE! 

ASENNE on lähes poikkeuksetta riittämätöntä tietoa, usein jopa väärää tietoa. Asennetta ohjaavat pelot ja väärät uskomukset. Se on usein yliyrittämistä, alati muuttumatonta, paikalleen jämähtänyttä. Asenne on määrittämättömiä tavoitteita, haihattelua. Se saa aikaan surua ja hampaiden kiristelyä.

Annas kun mä avaan hieman, miten nää liittyy noihin neljään syyhyn :) Jos sulla on lukiessas avoin mieli, huomaat itsekin, että epäonnistumissa on kyse juuri asenteesta.

YMMÄRTÄMÄTTÖMYYS TAI VÄHÄTTELY RIIPPUVUUDESTA:
“Lopetan silloin kun musta tuntuu, et on sopiva hetki lopettaa!”

Valitettavasti nikotiiniriippuvainen ei lopeta silloin kun huvittaa. Sen määrittää riippuvuus. Ne, jotka uskovat kykenevänsä lopettaan niin halutessaan, ovat niitä jotka eivät ole epäonnistuneet vielä riittävän useasti. Heidän aikansa myöntää tämä asia tulee vasta myöhemmin, ikävä kyllä! Riippuvuuden hyväksyminen on asennetta. Se mahdollistaa hoidon alkavaksi ja päinvastaisessa tapauksessa estää sen.

LOPETUSYRITYS ON NÄENNÄISTEKEMISTÄ:
“Nyt saa riittää, lopetan huomenna!”

Soitellen sotaan! Tahtotilan takana on usein tunnetila. Se voi olla mitä vaan sillä kyseisellä hetkellä, mutta syvällä sisällä se on viime kädessä omien arvojen vastaista toimintaa. Lopettamiseen ei tule sekoittaa tunteita eikä niillä voi tehdä päätöksiä. Tupakointia ei lopeteta noin vain, lopettaminen tulee nähdä ja kokea prosessina eroon tupakasta. Siinä on lähes parikymmentä vaihetta, jotka tulee tietää, osata viedä käytäntöön ja valvoa niiden etenemistä aina maaliin asti. Asenne tulee rakentaa siten, että on riittävät tiedot ja tahto aloittaa. Motivaatio on asenteen seuraus, se on palkinto oikeasta tekemisestä.

RIITTÄMÄTTÖMÄT TIEDOT JA TAIDOT:
“Muutan sitä, missä uskon viimeksi repsahtaneeni!”

Epäonnistuja syyttää lähes poikkeuksetta itseään tahdonvoiman riittämättömyydestä. Ei tulisi, koska siitä se ei jäänyt kiinni. Muuttaa tulee puolestaan miltei kaikki aloituksesta päättöön, toiminnan tavat ja keinot lopettaa, jotka ovat kaikki poikkeuksetta tehottomia, monet jopa vääriä. Jos sun mielestä ei ole, etsi jokin muu syy sille, että 95 % epäonnistuu yrityksissään. Asennetta on oppia pois vanhasta ja nähdä totena se, mitä lopettaminen vaatii.

EPÄSELVÄ TAVOITE:
Tavoite on hieman sumun peitossa, joiltain se jopa puuttuu tyystin!”

Moni ei tiedä sitä, miksi tupakoi. Jos ei tiedä edes tätä, mikä silloin on syy, miksi lopettaisi? Pelkkä syy lopettaa ei yksistään riitä onnistumaan lopetuksessa, tarvitaan perusteet tuolle syylle. Otetaan esimerkin avulla: terveydellisen syyn takia lopetusta harkitsee ja yrittää noin 80 %, hyvä niin, koska se on hirveän hyvä syy. Siitä huolimatta se ei ole yhtikäs mitään, silloin jos et kykene muuntaan sitä sun omaksi tavoitteeksesi. Sun tulee ratkaista, mikä on peruste syylle, miksi sun tulisi lopettaa? Mitä tavoittelet elämässäsi ja miksi tupakka ei sovi pirtaan. Asenne ohjaa tavoitteitasi terveempään elämäntapaan. Sun tulee nähdä sun tulevaisuus!

KYVYTTÖMYYS PÄÄTÖKSENTEKOON:
“Olen tossa pähkinyt lopettamisen aloittamista jo tovin!”

Pähkiminen lopettaa on ajatuksia. Ajatuksilla ja ajattelulla on iso ero. Ajattelusta päätöksen tekoon on siihenkin vielä pitkä matka. Monet eivät näe sitäkään, että lopettamispäätös ja lopettamisen aloitus ovat kaksi eri ajankohtaa prosessissa eroon tupakasta. Ajatukset lopettamisesta eivät ole tekemistä, usein edes ajattelu ei ole sitä, etenkin silloin, kun se tapahtuu tiedostamattomalla mielellä. Se on vastuun ja velvoitteen siirtämistä. Sillä et tule pääsemään ikinä eroon tupakasta. “Jonkun” pitää käynnistää oikea tekeminen. Tarvitset päätöksentekoon perusteita, asennetta ryhtyä muutokseen.

VÄÄRÄT USKOMUKSET:
“Kaikkea on jo kokeiltu!”

Väärät uskomukset ja pelot ylläpitävät tupakointia. Ne estävät järkevää pohdintaa ja tekemistä, joka mahdollistaisi lopettamisen. Se on ihan normaalia ihmisen limbisen järjestelmän toimintaa. Se kun  ei halua muutosta, koska aivot ja keho on totutettu noihin myrkkyihin, joista ollaan riippuvaisia. Asennetta on todeta, että kaikkia ei ole kokeiltu. On vain kokeiltu tehottomia ja vääriä keinoja, ehkä oikeitakin, mutta riittämättömästi. Älä missään nimessä toista tuollaista mantraa aivoillesi, koska se on vuorenvarmaa, että se oppii sen! Silloin olet menettänyt viimeisenkin vertaistuen matkallasi savuttomaksi.


Laitoin kuusi esimerkkiä, olisin voinut laittaa yhdeksän tai kaksitoistakin.

Kirjastani “Iloiset hyvästit tupakalle!” opit, miten voit muuttaa asennettasi valmistautuessasi lopetukseen ja itse yrityksen aikana.

Lukemaan pääset tästä (e-kirjan opit luku luvulta) >>> kirjan sisältöön

Tuu kuuntelijatarkkailijaoppilaaksi, jos olet aikeissa eroon tupakasta! 

Tule osaksi ryhmää - Sisäpiiriin - oppiaksesi suunnitelmallisuuden merkityksen päätöksenteolle lopettaa ja valmistautumiseen lopettaa, miten viedä onnistuneesti läpi prosessi eroon tupakasta ja miten tulee toimia mielihalujen hetkellä sekä kriittisen viikon ajan tupakoinnin loputtua. 

Tässä ryhmässä sun tiedot tupakasta muuttuu olennaisesti ja taidot lopettaa niin ikää. Sun asenne pannaan lopettamiseen vaadittuun kuntoon joka siivittää sun motivaation tappiin. 

Lakisäätein röökitauko on Uutiskirje, jonka voit tilata ja samalla liittyä sen Sisäpiiriin.